Chuyển tới nội dung chính

1 Khoá học

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CƠ KHÍ Ô TÔ


Hướng dẫn đồ án thiết kế cơ khí ngành công nghệ ô tô

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG


Hướng dẫn thực hiện đồ án động cơ đốt trong

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỆN TỬ Ô TÔ


Hướng dẫn đồ án điện ô tô

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP


Hướng dẫn thực hiện

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

KẾT CẤU Ô TÔ


HƯỚNG DẪN MÔN HỌC KẾT CẤU Ô TÔ

Đã được sửa 13 Tháng tám 2020

GREEN FUEL AND TRANSPORTATION

NHIÊN LIỆU MỚI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Design Instruments with Communication
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Preview Course

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Design Instruments with Communication

Learn how to build prototypes in Sketch. Find out how to prototype an image carousel for a website or mobile app, with these Sketch prototyping tips.