Chuyển tới nội dung chính

Tổng quan các chủ đề

 • Chương 2: Nội dung khóa học

  Bài 2: Tổng quan về ngữ âm tiếng Trung

  Bài 3: Các thanh mẫu đơn B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H

  Bài 4: Vận mẫu đơn và vận mẫu 2 âm tiết: A, O, E, I , U, ü, AI, EI, AO, OU

  Bài 5: Hệ thống thanh điệu trong Tiếng Hán (Phần 1)

  Bài 6: Hệ thống thanh điệu trong Tiếng Hán (Phần 2)

  Bài 7: Nhóm vận mẫu AN, EN, ANG, ENG, ONG và biến điệu một nửa thanh 3

  Bài 8: Nhóm thanh mẫu mặt lưỡi J, Q, X (Phần 1)

  Bài 9: Nhóm thanh mẫu mặt lưỡi J, Q, X (phần 2)

  Bài 10: Biến điệu của chữ "bù"

  Bài 11: Nhóm âm đầu lưỡi trước Z, C, S

  Bài 12: Vận mẫu bắt đầu bằng chữ "u" và luyện tập

  Bài 13: Thanh mẫu ZH, CH, SH, R và vận mẫu -I

  Bài 14: Ôn tập toàn bộ thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu

  Bài 15: Tổng hợp các bài tập luyện âm (Phần 1)

  Bài 16: Tổng hợp các bài tập luyện âm (Phần 2)

  Bài 17: Một số câu giao tiếp thông thường trong tiếng Trung

  • Chương 3: Tổng kết khóa học

   Bài 18: Tổng kết khóa học